“Всички картини имат краен защитен фирниз.”
– Диана Костова